Que Fem?

 • Abans

  • Preparem, presentem i fem el seguiment tota la documentació necessària d'acord amb la normativa vigent que s'ha de lliurar als estaments públics i privats evitant al client tots els inconvenients de temps i feina que comporta el procés.

 • Durant

  • Li busquem si li cal un sistema de finançament adequat a les seves necessitats. Oferim ser partíceps fins a un 20% del negoci fotovoltaic, per demostrar la nostra implicació.
  • Li demanem els diners a mida que els anem necessitant.
  • Fem la instal·lació fotovoltaica.
  • Fem la posta en marxa i la inscripció als registres oficials.

 • Després

  • Durant el periode de garantia (2 anys) cuidem de fer canviar els materials que no cumpleixin adequadament amb les espectatives.
  • Li estalviem els processos de manteniment i facturació.
  • Li ingressem mensualment els diners que genera la seva planta.
  • Adequem la instal·lació d'acord als canvis futurs de la normativa.
  • Optimitzem la producció d'acord amb la il·luminació del lloc i les característiques de la instal·lació.
  • Minimitzem les despeses eventuals i fixes (assegurances, manteniment agrícola i elèctric, sistemes de seguretat, gestió i administració).
  • Estem a sobre del intermediari del mercat elèctric perquè faci efectives les facturacions mensuals com abans millor.
  • Ens encarreguem de la gestió i administració de les societats propietaries de les plantes solars (impostos, taxes, llibres).
  • Els nostres clients disposaran de password per connectar en temps real amb la seva explotació fotovoltaica:
   • Càmera en directe de l'explotació fotovoltaica.
   • Dades meteorològiques del lloc on està l'explotació fotovoltaica.
   • Dades de producció en temps real de la explotació fotovoltaica (intensitat AC-DC, voltatge AC-DC, potencia, monetaria €, estalvi de CO2).