DADES GENERALS

Temperatura actual:
Pluviometria del dia:
Vent actual:
Radiació solar:
4 W/m2

Producció mensual: 0 kWp
Potència instal.lada 100kWp
*dades mensuals calculades des del fins el .
0€
0 ton estalviades